21. kesäkuuta 2013

Merihanhiprojekti

Merihanhiprojekti on muutamien aktiivimetsästäjien liikkelle panema hanke, jossa merihanhia siirtoistutetaan Maaninkaan Pohjois-Savoon. Siirtoistutusten tarkoituksena on saada merihanhesta pesivä kanta myös sisämaahan. Projektissa ollaan jo niin pitkällä, että kuluneen viikon alkupuolella tehtiin ensimmäiset siirtoistutukset Oulun Hailuodosta Maaninkaan. Asiasta ovat kertoneet ainakin YLE ja Helsingin Sanomat. Löysin Facebookin Houkuttelupyynti-ryhmästä asiassa mukana olleita ja tämä tarina perustuu suurelta osin heiltä saatuihin tietoihin.

Aluksi taustaa: Rannikoiden merihanhikanta kasvaa ja sisämaan metsähanhikanta taantuu. Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan merkittävin tekijä vesilintujen kantavaihteluihin johtuu elinympäristöjen muutoksesta. Metsähanhen taantuma johtunee siis laulujoutsenen leviämisen ja pesintäsoiden häviämisen kaltaisista tekijöistä. Merihanhen menestystä selittävät puolestaan omat ympäristötekijänsä. Samalla Ruotsissa merihanhi pesii runsaslukuisena myös sisämaan suurilla järvillä. Näistä tausta-ajatuksista lähti liikkeelle Merihanhiprojekti.

Merihanhiprojekti ei ole aivan ensimmäinen laatuaan. Oulujärvelle tehtiin epäonnistunut siirtoistutusyritys jokunen vuosi sitten. Oulujärven oppina on ollut varsinkin poikkeuslupien ja rahoituksen varmistaminen pitkäjänteisyyttä vaativan hankkeen perustaksi. Maaningan hankkeen puuhamiehet ovat tehneet kotiläksynsä hyvin ja valmistelleet hankkeen vaatimat lupahakemukset tarkasti. Siten projektin lupapuoli on ollut, ehkä hieman yllättäenkin, lopulta ilmeisen kivuton prosessi. Poikkeuslupia on tarvittu ainakin varsinaisen siirtoistuttamisen tekemiseen ja rakettiverkon käyttöön.

Merihanhiprojektin toivo

Merihanhiprojekti kestää ainakin kolme vuotta. Tänä vuonna siirretyt 14 lintua ovat siis vasta alkua. Siirtoistutusten teho ja toiminta perustuu siihen, että nyt siirretyt poikaset palaavat pesimään poikasvaiheen tuttuihin maisemiin tulevina kesinä. Ensimmäisen sukupolven jo pesiessä tehdään lisäistutuksia, joten Maaningan merihanhikanta kasvaa yhtäaikaisesti kahdella tavalla. Kannan vahvistuessa hanhet vähitellen leviävät pesimään lähialueiden järville - ja niin on lumipalloilmiö valmis.

Merihanhiprojekti

Luonnollisesti kestää vuosia, ennenkuin kanta kestää metsästystä. Tämän vuoksi maaninkalaiset metsästysseurat ovat jo viime vuonna kieltäneet merihanhen metsästyksen alueillaan. Ja aivan uunituoreena tietona laajempaa sisämaan kattavaa merihanhen metsästyskieltoa kaavailee myös Maa- ja Metsätalousministeriö Riistakeskuksen aloitteesta. Jää nähtäväksi, onko tämä alkusoittoa laajemmalle Riistakeskusvetoiselle siirtoistutusprojektille. Samassa esityksessä ovat muuten myös alustavat esitykset metsähanhen metsästysajoiksi.

Tämä projekti tuntuu ja näyttää kaikin puolin upealta. On mahtavaa, että metsästäjät ja metsästysseurat Savon ja Hailuodon suunnilla ovat vetäneet yhtä köyttä. On mahtavaa, että viranomaiset eivät ole lyöneet kapuloita tarpeettomasti hankkeen rattaisiin. Ja on mahtavaa, että myös muut luontoharrastajat saavat nauttia merihanhen kalkatuksesta kohta Savossakin. Tapiolan Takamailla arvostaa suuresti.

Merihanhiprojekti

(Kiitos Janne Kuusistolle taustatiedoista ja valokuvista)

Lähetä kommentti

Hei,

Kommentointi on vapaata. Roskaposti, selvästi laittomuuksiin yllyttävät viestit ja muu sopimaton materiaali poistetaan. Tämä blogi pidetään tarkoituksellisesti anonyymina. Jos tunnet minut jostain, älä käytä koirien tai henkilöiden nimiä, paikkakuntia tms. tunnistetietoja kommenteissasi.

 
Copyright © 2014 Tapiolan Takamailla