Kuinka nylkeä kettu: Asiantuntijan selkeät ohjeet

Olen intohimoinen metsästäjä ja tiedän, että nahka on yksi tärkeimmistä osista saaliin hyödyntämisessä. Nahkaa voidaan käyttää moniin tarkoituksiin, kuten vaatteisiin, kengänpohjiin, laukkuihin ja muihin käyttöesineisiin. Siksi on tärkeää osata nylkeä eläin oikein ja tehokkaasti. Tässä artikkelissa kerron, kuinka nyljet kettu oikein.

Ennen kuin aloitat nylkemisen, sinun on varmistettava, että sinulla on oikeat työkalut ja että työskentelytila on valmisteltu asianmukaisesti. Työkaluihin kuuluu veitsi, kumikäsineet ja narut, joilla voit ripustaa ketun pään alas. Työskentelytilan on oltava suojattu, jotta veri ja muut nesteet eivät likaa lattiaa. Kun olet valmistellut kaiken, voit aloittaa nylkemisen.

Tärkeimmät huomiot

  • Valmistele työkalut ja työskentelytila huolellisesti.
  • Aloita nylkeminen leikkaamalla iho kaulan ympäriltä ja jatka leikkaamista varovasti kohti takajalkoja.
  • Pidä nahka puhtaana ja kuivaa se asianmukaisesti ennen sen käyttöä.

Valmistelut

Tarvittavat työkalut

Ennen kuin aloitat ketun nylkemisen, sinun on varmistettava, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut käytettävissäsi. Tämä varmistaa, että prosessi sujuu sujuvasti ja turvallisesti. Tarvitset seuraavat työkalut:

  • Terävä veitsi
  • Lihakoukku
  • Lihaveitsi
  • Pihdit
  • Suuri leikkuulauta

Turvallisuus ja eettisyys

Kun nyljet ketun, on tärkeää ottaa huomioon turvallisuus ja eettisyys. Käytä aina käsineitä, kun käsittelet eläintä, jotta vältät mahdolliset tartuntariskit. Varmista myös, että käytät teräviä työkaluja, jotta voit tehdä tarkan työn ja välttää vahingoittamasta itseäsi.

On myös tärkeää kunnioittaa eläintä ja käsitellä sitä asianmukaisesti. Älä koskaan nylje eläintä, joka on vielä elossa tai jota et ole lopettanut asianmukaisesti. Käytä aina tehokasta lopetusmenetelmää, joka minimoi eläimen kärsimyksen.

Eläimen lopettaminen

Ennen kuin aloitat ketun nylkemisen, sinun on lopetettava eläin asianmukaisesti. Tämä minimoi eläimen kärsimyksen ja tekee nylkemisprosessista helpomman ja turvallisemman.

Yleisin tapa lopettaa ketut on ampua ne päähän. Varmista, että käytät tehokasta asemaa ja että ammut eläintä oikeassa kulmassa. Toinen vaihtoehto on käyttää hiilidioksidipistoolia, joka lopettaa eläimen nopeasti ja tehokkaasti.

Nahan irrottaminen

https://www.youtube.com/watch?v=kwVHIZfbWqc&embed=true

Leikkauslinjat

Kun olen metsästänyt ketun, haluan irrottaa nahan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Ensimmäinen vaihe on tehdä leikkauslinjat. Ensimmäinen viilto tulee olla hännän alla, ja sen jälkeen viillän ihon takajaloista kohti häntää. Sitten leikkaan ihon takajaloista kohti kaulaa. Lopuksi leikkaan irti etujalat.

Pään ja raajojen käsittely

Ennen kuin aloitan nahan irrottamisen, haluan käsitellä pään ja raajat. Ensimmäinen askel on irrottaa pää. Teen tämän leikkaamalla kaulan irti. Sitten irrotan raajat. Teen tämän leikkaamalla lihakset ja jänteet irti raajojen ympäriltä.

Nahkan erottaminen lihasta

Seuraava askel on erottaa naha lihasta. Teen tämän käyttämällä terävää veistä. Aloitan leikkaamalla ihon irti lihasta hännän alla. Sitten jatkan leikkaamista takajaloista kohti kaulaa. Kun olen leikannut ihon irti takajaloista, teen saman etujaloille. Lopuksi leikkaan ihon irti pään ympäriltä.

Kun olen erottanut nahan lihasta, olen valmis käsittelemään nahkaa haluamallani tavalla. Voit käyttää tätä tekniikkaa myös muiden eläinten nahan irrottamiseen.

Nahkan käsittely

https://www.youtube.com/watch?v=CSrict43S0I&embed=true

Kun olet saanut saaliiksi ketun, on aika käsitellä sen nahka. Nahka on arvokas osa saalista, joten sen käsittelyyn kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa. Tässä osiossa käyn läpi kaksi tärkeää vaihetta nahkan käsittelyssä: rasvan ja lihan poiston sekä nahan suolauksen.

Rasvan ja lihan poisto

Ennen kuin voit käsitellä nahkaa, on poistettava siitä rasva ja liha. Tämä tehdään käyttämällä terävää veistä ja irrottamalla nahkaa lihasta varovasti. Lihan poistamisen jälkeen nahka on käännettävä ympäri ja rasva poistettava toiselta puolelta. Tämä tehdään samalla tavalla kuin lihan poisto, mutta käytetään apuna kaavinveistä.

Nahan suolaus

Kun nahka on puhdistettu rasvasta ja lihasta, on aika suolata se. Suolaus estää nahkaa mätänemästä ja säilyttää sen hyvässä kunnossa. Suolaus tehdään levittämällä nahalle suolaa tasaisesti koko pinnalle. Suolaa tulee käyttää noin 1,5 kiloa per 10 neliömetriä nahkaa. Suolauksen jälkeen nahka tulee kääriä tiiviisti ja jättää lepäämään noin 24 tunniksi.

Nämä kaksi vaihetta ovat tärkeitä nahkan käsittelyssä, ja niiden avulla voit varmistaa, että nahka säilyy hyvässä kunnossa ja on valmis jatkokäsittelyä varten.

Kuivaus ja säilytys

Nahan venyttäminen

Kun olet saanut nahan irti eläimestä, on tärkeää venyttää se oikein. Tämä varmistaa, että nahka kuivuu tasaisesti ja että se ei kutistu. Venyttäminen tapahtuu yleensä nahan kuivumisen aikana. Ennen venyttämistä on tärkeää poistaa kaikki ylimääräinen rasva ja liha, jotta nahka ei ala mädäntyä.

Kuivausmenetelmät

On monia tapoja kuivata nahkaa, mutta yleisimmät ovat kuivausritilän käyttö ja kuivausnaula. Kuivausritilä on paras tapa kuivata nahka, sillä se varmistaa, että ilma pääsee kiertämään nahan ympärillä. Kuivausnaulaa käytetään yleensä silloin, kun kuivausritilää ei ole saatavilla. Tärkeää on, että nahkaa ei kuivata suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteiden lähellä.

Kun nahka on kuivunut, se on säilytettävä oikein. Paras tapa säilyttää nahka on rullata se ylös ja laittaa se paperipussiin tai -laatikkoon. Tämä estää kosteuden pääsyn nahkaan ja pitää sen kuivana. Nahkaa ei saa säilyttää kosteassa paikassa, sillä se voi alkaa homehtua.

Viimeistely

Kun olet saanut nahan irrotettua eläimestä, on aika aloittaa viimeistelytyöt. Tämä prosessi sisältää nahan puhdistamisen, muotoilun ja parkitsemisen.

Nahka parkitseminen

Ennen parkitsemista on tärkeää poistaa kaikki liha ja rasva nahan pinnalta. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi kaapimalla nahan pintaa terävällä veitsellä tai käyttämällä nahkakaavin terää. Kun nahka on puhdistettu, se on valmis parkitsemista varten.

On olemassa monia erilaisia tapoja parkita nahkaa, mutta yksi yleisimmistä on käyttää parkitusainetta. Parkitusaineen avulla nahka saadaan kestämään kosteutta ja pysymään pehmeänä. Parkitusaineen käyttöohjeet vaihtelevat tuotteen mukaan, joten tarkista aina pakkauksen ohjeet ennen käyttöä.

Viimeistelytyöt

Kun nahka on parkittu, se on valmis muotoiltavaksi ja viimeisteltäväksi. Tämä sisältää esimerkiksi nahan leikkaamisen oikean kokoiseksi ja reunan viimeistelyn. Nahka voidaan myös värjätä halutun värisiksi.

Jos haluat tehdä nahasta maton tai seinäkoristeen, voit kiinnittää sen esimerkiksi vaneriin tai muuhun sopivaan materiaaliin. Kiinnitys voidaan tehdä esimerkiksi nauloilla tai liimalla.

Kun olet viimeistellyt nahan, se on valmis käyttöön. Nahkaa voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, kuten vaatteisiin, laukkuihin, koristeisiin ja mattoihin.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *